Search form

San Lucas 11:37

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús sa̱ꞌá ña̱ kini kée ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley

37Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n Jesús, dá ni̱ seí ndaꞌí iin ta̱ fariseo noo̱ ná ña̱ ná koꞌo̱n na̱ xíꞌín rá kasáꞌan na veꞌe ra. Dá tá ni̱ saa̱ na̱, dá ni̱ ku̱ꞌu na ni̱ sa̱ ko̱o na mesa.