Search form

San Lucas 11:38

38Ta kúú ni̱ naá vá iní ta̱ fariseo ñoó tá ni̱ xini ra̱ ña̱ ko̱ ní nákata na ndáꞌa̱ ná xíꞌín ña̱ñóꞌó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée mií rá, dá kasáꞌan na.