Search form

San Lucas 11:42

42’Ndaꞌí kúu ví ndo̱ꞌó, ta̱ fariseo xaa̱n, dá chi̱ xíꞌo ndó noo̱ Ndios uxi̱ nduꞌú mi̱no noo̱ iin iin ciento nduꞌú ña̱ kána no̱ñóꞌo̱ ndo̱. Ta dión taꞌani kée ndó xíꞌín yuku̱ lo̱tá xíꞌín dao ka̱ yuku̱ xíti ndó. Tído dánkoo xoo ndó ña̱ kee ndó ña̱ ndaa̱ xíꞌín ña̱yuu xi̱ꞌín ndó, ta ko̱ kóni̱ ndo̱ Ndios. Chi̱ ña̱ yóꞌo taꞌani kánian kee ndó, tído ná dáꞌa ni dánkoo xoo ndó kee ndó dao ka̱ ña̱ kée ndó ñoó.