Search form

San Lucas 11:43

43Ndaꞌí kúu ví ndo̱ꞌó, ta̱ fariseo xaa̱n, chi̱ kátoó ndo̱ kánde̱i ndó noo̱ téi̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ ini veꞌe noo̱ nátaka yo̱, ta kátoó ndo̱ kaꞌa̱n ña̱yuu ndisáꞌán xíꞌín ndó xíꞌín ña̱ñóꞌó noo̱ xíonoo ndó noo̱ yáꞌi.