Search form

San Lucas 11:44

44¡Ndaꞌí kúu ví ndo̱ꞌó, ta̱ dánaꞌa̱ ley, xíꞌín ndoꞌó, ta̱ fariseo xaa̱n! ¡Ndoꞌó kúú ta̱a uu̱ noo̱! Chi̱ kúú ndó táto̱ꞌon iin yái̱ ndi̱i ko̱ túu nákaa̱, ta chíkaꞌanda ve̱i kúu ña̱yuu sata̱án, ta ko̱ xíꞌo na kuendá ña̱ nákaa̱a̱n ―kaá na̱.