Search form

San Lucas 11:46

46Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ndaꞌí kúu ví ndo̱ꞌó, ta̱ dánaꞌa̱ ley xaa̱n, chi̱ kua̱ꞌá ndava̱ꞌo choon kuáchi̱ saꞌándá ndo̱ no̱ó ña̱yuu, ña̱ ko̱ kándeé ná kee na, ta ni ko̱ nátuu ndáꞌa̱ ndo̱ chindeé ndó na̱ xíꞌán.