Search form

San Lucas 11:49

49Ta sa̱ꞌá ña̱ ndi̱chí Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaa na̱ diꞌa saꞌa̱ ndo̱: “Tandaꞌá yuꞌu̱ profeta xíꞌín apóstol kii na, dá kaneꞌe na to̱ꞌin no̱ó ña̱yuu. Ta kaꞌání ña̱yuu ñoó dao na, ta kendava̱ꞌa na xíꞌín dao ka̱ na̱”, kaá na̱.