Search form

San Lucas 11:5

5Dá ni̱ kaa taꞌani na:

―Ta ndi ndáa ndó ió iin amigo, ta dao ñoó kuaꞌa̱n ndo̱ veꞌe na, ta káꞌa̱n ndo̱ xíꞌín ná: “Amigo, tei tóo ní oni̱ pan nani̱ꞌí,