Search form

San Lucas 11:53

53Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ ña̱ yóꞌo, kúú ni̱ ka̱ryíí nda̱ꞌo ta̱ dánaꞌa̱ ley xíꞌín ta̱ fariseo. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá dátaꞌán ñaá rá, chi̱ ni̱ ka̱sáꞌá ndáto̱ꞌón ndichí ñaá rá sa̱ꞌá kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa,