Search form

San Lucas 11:54

54chi̱ ndúkú rá ndi kee ra dátu̱ú ñaá rá, dá ya̱ꞌa na no̱ó to̱ꞌon káꞌa̱n na̱, dá niꞌi̱ rá ndi koo kaꞌa̱n kua̱chi ra saꞌa̱ ná no̱ó ta̱ néꞌe choon.