Search form

San Lucas 11:7

7Dá kaa na̱ xíꞌín ndó nda̱ ma̱á ini veꞌe na: “O̱ sa̱ dátaꞌóo̱n yuꞌu̱, chi̱ sa̱ ndadí vá yéꞌí, ta sa̱ kánduꞌu̱ váí kídi̱i̱ xíꞌín de̱ꞌi noo̱ xíto. Sa̱ꞌá ño̱ó o̱ kúu taꞌon nako̱oi ki̱ꞌoi ña̱ noo̱o̱n.”