Search form

San Lucas 12:1

Ndidaá ña̱ꞌa kéde̱ꞌé yo̱ xíꞌín ña̱ káꞌa̱n kayá yó natu̱uan

1Kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo mil ña̱yuu ni̱ na̱taka noo̱ ió Jesús. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá seí níꞌini táꞌan ña̱yuu ñoó sa̱ꞌá ña̱ kuaꞌa̱ téí kúú ná. Dá ni̱ ka̱sáꞌá Jesús káꞌa̱n na̱ xíꞌín sa̱va̱ꞌa ta̱a xíonoo xíꞌín ná, ta kaá na̱:

―Kandaa ndo̱ mií ndó no̱ó ña̱ dákuita̱ ta̱chí pan, ña̱ kéchóon ta̱ fariseo, dá chi̱ ño̱ó kía̱n náꞌa̱ ña̱ kúú rá ta̱ uu̱ noo̱.