Search form

San Lucas 12:10

10Ta ndi ndáa na̱ yáꞌa káꞌa̱n ndava̱ꞌa sa̱ꞌá na̱ ni̱ nduu ta̱a ña̱yuu yóꞌo, kuu va ki̱ꞌo káꞌano ini Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱. Tído ndi ndáa na̱ yáꞌa káꞌa̱n ndava̱ꞌa sa̱ꞌá na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios, no̱ón kúú na̱ o̱ kúꞌu̱ káꞌano taꞌon ini Ndios saꞌa̱.