Search form

San Lucas 12:11

11Tá ndaka ña̱yuu ndo̱ꞌó kuaꞌa̱n na̱ veꞌe noo̱ nátaka na̱ o no̱ó ta̱ néꞌe choon, o no̱ó ta̱ kómí choon, o̱ sa̱ ndíꞌi ini ndo̱ saꞌa̱ ndí ki̱án kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín rá, o ndi kaa ndo̱ chindeé ndó mií ndó,