Search form

San Lucas 12:13

Ná o̱ sa̱ kátoó téí yo̱ ña̱ kui̱ká

13Dá ni̱ kaa iin ta̱a nákaa̱ tein ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó xíꞌín Jesús:

―Maestro, kaꞌa̱n ní xíꞌín ñanii̱ ná ki̱ꞌo xi ta̱ꞌí, ña̱ kánian ni̱ꞌí no̱ó ña̱ ni̱ da̱nkoo tatá ndu̱ noo̱ ndú.