Search form

San Lucas 12:15

15Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:

―Kandaa ndo̱ mií ndó. O̱ sa̱ kátoó téí ndo̱ ña̱ kui̱ká, dá chi̱ va̱ꞌará ná koo kua̱ꞌá ña̱ꞌa noo̱ ndo̱, o̱ kíꞌo taꞌan vaan ña̱ kandei va̱ꞌa ndó.