Search form

San Lucas 12:16

16Dá ni̱ da̱kíꞌin táꞌan na iin ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ na̱, ta kaá na̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó:

―Ni̱ sa̱ io iin ta̱ kui̱ká, ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa ni̱ kana no̱ñóꞌo̱ rá.