Search form

San Lucas 12:20

20Tído diꞌa va ni̱ kaa Ndios xíꞌín rá: “Iin ta̱a ko̱ káꞌi ini kúú yoꞌó, dá chi̱ mií sa̱kuaá víti va kuuo̱n, ta ña̱ ni̱ na̱taán váꞌón, ¿xíni̱ ndá yoo kasáꞌan vaan?”