Search form

San Lucas 12:22

Ndios kúú na̱ ndáka ñaá

22Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―Sa̱ꞌá ño̱ó ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó, o̱ sa̱ ndíꞌi ini ndo̱ saꞌa̱ ndí ki̱án kasáꞌan ndó, dá kataki ndo̱, ta ni saꞌa̱ dáꞌo̱n kandii ndó, dá kada̱ꞌi ñíi̱ ndo̱.