Search form

San Lucas 12:27

27’Kande̱ꞌé ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndato sáꞌano torí ndiꞌindi káa yúku̱, chi̱ ko̱ kéchóon taꞌan vaan, ta ni ko̱ káva̱ꞌan dáꞌo̱n kandixian. Tído yuꞌu̱ káꞌa̱n xíꞌín ndó ña̱ ni rey Salomón, va̱ꞌará ndidaáa̱n ta̱ kui̱ká ni̱ sa̱ kuu ra, tído ko̱ ní sá ndixi va̱ꞌa ra táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndato téí káa torí ndiꞌindi yóꞌo.