Search form

San Lucas 12:28

28Ta ki̱ꞌo dión kée Ndios xíꞌín ita, táꞌa̱n ña̱ káa yúku̱ kuu̱ víti, tído iin taa̱n, chiñóꞌo̱ na̱án ini xito̱. ¿Á ko̱ náꞌá ndó ña̱ ndato ka̱ ví chindeé Ndios ndo̱ꞌó, ta̱a cháá téí kándéé ini ñaá?