Search form

San Lucas 12:29

29Sa̱ꞌá ño̱ó ná dáꞌa ni ndi̱ꞌi ini ndo̱ saꞌa̱ ndí ki̱án kasáꞌan ndó o saꞌa̱ ndí ki̱án koꞌo ndó. Ná dáꞌa ni kañoꞌo téí ini ndo̱ sa̱ꞌán.