Search form

San Lucas 12:3

3Ta dión taꞌani, ndidaá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n de̱ꞌé ndó noo̱ íin naá, natu̱uan noo̱ tóo̱n. Ta ndidaá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n kayá ndó saꞌa̱ dóꞌo iin ña̱yuu ini veꞌe, ño̱ó kía̱n nda̱ dini̱ véꞌe dikó kanóo na kayuꞌú ná ki̱ꞌo na kuendá sa̱ꞌán.