Search form

San Lucas 12:30

30Chi̱ saꞌa̱ ndidaá ña̱ yóꞌo ndíꞌi ndava̱ꞌo ini ña̱yuu ko̱ náꞌá Ndios. Tído tatá yo̱ Ndios kúú na̱ náꞌá ña̱ xínñóꞌó ndó ndidaá ña̱ yóꞌo.