Search form

San Lucas 12:33

33Sa̱ꞌá ño̱ó di̱kó ndó ña̱ ió noo̱ ndo̱, ta chindeé ndó ña̱yuu kúndaꞌí, ta ki̱ꞌo dión nataán váꞌa ndó ña̱ꞌa ndó chí induú ini léka̱ ko̱ kúyatá, dá koo ña̱ kui̱ká ndó chí induú, chi̱ ñoó kúú no̱ó ko̱ ndíꞌan, ta ni ta̱ kui̱ꞌíná o̱ kúꞌu taꞌon ñoó, ta ni ti̱kidi o̱ kúu dánaá ñaá.