Search form

San Lucas 12:35

Ná kandei nduu yo̱ kechóon yó noo̱ Ndios

35’Koo ini ndo̱ kandei nduu ndo̱. Ná nandíko̱ toon ti̱xi ndó, ta daá ná kei̱ ni ñóꞌo̱ íti̱ ndo̱.