Search form

San Lucas 12:36

36Koo ini ndo̱ kee ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée iin ta̱a kéchóon veꞌe ndáti ra ndusaa̱ satoꞌo ra̱, chi̱ kuaꞌa̱n na̱ iin víko̱ tándaꞌa̱. Sa̱ꞌá ño̱ó tá dákásá ná yéꞌé ni̱ ndu̱sáa̱ na̱, kúú sa̱ yachi̱ vá sónó rá yéꞌé ñóó ndu̱ꞌu na.