Search form

San Lucas 12:37

37Ndikáꞌán ví ta̱a kéchóon tá ni̱ na̱tiin ñaá satoꞌo ra̱ ndéi nduu ra̱ ndáti ñaá rá tá ni̱ ndu̱sáa̱ na̱. Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ nachirkaa na iin dáꞌo̱n noo̱ noo̱ rá, ta chinde̱i na ra̱ mesa, dá ki̱ꞌo na ña̱ꞌa kasáꞌan ra.