Search form

San Lucas 12:38

38Dá chi̱ va̱ꞌará dao ñoó o ndikí ni̱ ndu̱sáa̱ na̱, tído tá ni̱ na̱tiin ñaá satoꞌo ra̱ ndéi nduu ra̱ ndáti ñaá rá, dá kía̱n ndikáꞌán ndi kúu ví ta̱ kéchóon ñoó.