Search form

San Lucas 12:39

39Ta kanaꞌá ndó ña̱ tá ná kandaa̱ ini iin satoꞌo veꞌe ndá hora kasaa̱ ta̱ kui̱ꞌíná veꞌe na, dá kía̱n koo nduu na̱ kandaa na̱án, ta o̱ kónó kuiíó na̱ ku̱ꞌu ta̱ kui̱ꞌíná ñóó kiꞌin kuíꞌíná rá ña̱ꞌa na.