Search form

San Lucas 12:41

Ná kakuu yó na̱ kéchóon ndaa̱ noo̱ Ndios

41Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín ná:

―Tatá, ¿á sa̱va̱ꞌa noo̱ ndúꞌu̱ vá ni̱ na̱kani ní to̱ꞌon ni̱ da̱kíꞌin táꞌan ní ñoó, o noo̱ ndidaá ní ña̱yuu ni̱ na̱kani nía̱n? ―kaá ra̱.