Search form

San Lucas 12:42

42Dá ni̱ kaa na̱ kúú satoꞌo yo̱:

―¿Ndá yoo kúú iin ta̱ kéchóon ndaa̱, iin ta̱ ndísáꞌano, káꞌán ndó? Ro̱ón kúú ta̱a chikani na̱ kúú satoꞌo ra̱ kaꞌanda ra̱ choon noo̱ dao ka̱ ta̱ kéchóon veꞌe na, dá ki̱ꞌo ra ña̱ꞌa kasáꞌan dao ka̱ ta̱ kéchóon ñoó.