Search form

San Lucas 12:45

45Tído tá ná nakani ini ta̱ kéchóon ñoó: “Kueé vá ndusaa̱ satoꞌo yo̱”, ta kasáꞌá rá kendava̱ꞌa ra xíꞌín ta̱a, xíꞌín na̱ ñáꞌa̱ kéchóon noo̱ satoꞌo ra̱, ta kasáꞌá rá kasáꞌan ra, ta kasáꞌá rá koꞌo ra nda̱ xi̱ni ra,