Search form

San Lucas 12:47

47Chi̱ sa̱ náꞌá vá ta̱ kéchóon ñoó ndá choon ni̱ saꞌanda satoꞌo ra̱, tído ko̱ ní sá io nduu taꞌon ra, ta ko̱ ní kée taꞌon ra choon ni̱ taꞌa̱nda̱ noo̱ rá, sa̱ꞌá ño̱ó kani nda̱ꞌo ñaá satoꞌo ra̱.