Search form

San Lucas 12:5

5Tído ná kasto̱ꞌin xíꞌín ndó ndá yoo kúú na̱ kánian yu̱ꞌú ndisa ndó: kánian yu̱ꞌú ndo̱ na̱ kómí choon ña̱ tandaꞌá ná ndoꞌó koꞌo̱n ndo̱ kañoꞌo ndó indayá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ xiꞌi̱ yikí ko̱ño ndo̱. Ta káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ na̱ yóꞌo kúú na̱ kánian yu̱ꞌú ndo̱.