Search form

San Lucas 12:51

51¿Á káꞌán ndoꞌó ña̱ kía̱n ve̱i yuꞌu̱ nachindei va̱ꞌi ña̱yuu ñayuú yóꞌo? Ko̱ó, chi̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ve̱i yuꞌu̱ kaꞌanda táꞌan diꞌa vai na̱.