Search form

San Lucas 12:53

53Chi̱ na̱á iin ra̱ kúú tatá xíꞌín de̱ꞌe ra, o na̱á de̱ꞌe ñoó xíꞌín tatá xi̱. Ta na̱á iin na̱ kúú naná xíꞌín de̱ꞌe diꞌí na̱, o na̱á de̱ꞌe diꞌí ñoó xíꞌín naná xi̱. Ta na̱á na̱ kúú xi̱do xíꞌín sa̱no na̱, o na̱á sa̱no ñoó xíꞌín xi̱do xi̱.