Search form

San Lucas 12:54

54Dá ni̱ kaa taꞌani Jesús xíꞌín ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:

―Tá ni̱ xini ndo̱ xínkuei viko̱ chí xoo noo̱ kéta ndi̱ndii, dá kaá ndo̱: “Koon dai̱ viti.” Ta kúú koon ndisa rá.