Search form

San Lucas 12:57

Va̱ꞌa ka̱ ná kando̱o mani̱ yo̱ noo̱ Ndios viti yachi̱

57’¿Ndiva̱ꞌa ko̱ xíꞌo ndó mií ndó kaꞌi ini ndo̱ ndí ki̱án kúú ña̱ ndaa̱ kánian kee ndó?