Search form

San Lucas 12:7

7Ta ndoꞌó, nda̱ idí dini̱ ndo̱ náꞌá Ndios ndidaá kúú. Sa̱ꞌá ño̱ó o̱ sa̱ yu̱ꞌú ndo̱, chi̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ ndo̱ noo̱ ná o̱ du̱ú kuaꞌa̱ laa kuálí.