Search form

San Lucas 12:8

Ná o̱ sa̱ yu̱ꞌú yo̱ kaꞌa̱n yo̱ ña̱ kúú yó kuendá Jesús no̱ó ña̱yuu

8Dá ni̱ kaa taꞌani Jesús:

―Káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ndi ndáa ña̱yuu káꞌa̱n ña̱ kúú ná kuendá yuꞌu̱ noo̱ dao ka̱ ña̱yuu, dión taꞌani kee yuꞌu̱, na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, chi̱ kaꞌi̱n saꞌa̱ ná ña̱ kúú ná kuendái̱ no̱ó na̱ kúú ángel kéchóon noo̱ Ndios.