Search form

San Lucas 13:15

15Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta̱a uu̱ noo̱ vá kúú ndó. ¿Á ko̱ ndáxí taꞌon ndó che̱e ndo̱ o burro ndo̱ noo̱ ndíko̱ ri̱ sasáꞌan rí tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱, dá kandaka ndó ri̱ koꞌo̱n ri̱ koꞌo rí ta̱kui̱í?