Search form

San Lucas 13:2

2Dá ni̱ kaa Jesús:

―¿Á káꞌán ndó ña̱ ta̱ Galilea ñoó kómí kuaꞌa̱ cháá ka̱ kua̱chi o̱ du̱ú dao ka̱ na̱ ñoo ra̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndoꞌo ra dión?