Search form

San Lucas 13:22

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ koo ini yo̱ ku̱ꞌu yó noo̱ kúú yéꞌé kuíi̱n

22Ta sa̱ da̱náꞌa̱ Jesús to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Ndios no̱ó ña̱yuu ndéi ñoo náꞌano xíꞌín ñoo kuálí noo̱ chíkaꞌanda na̱ kuaꞌa̱n na̱ ñoo Jerusalén.