Search form

San Lucas 13:31

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndeiꞌi̱ Jesús sa̱ꞌá na̱ ñoo Jerusalén

31Ta mií kuu̱ dáá ñóó ni̱ ka̱sáa̱ dao ta̱ fariseo. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―Kuaꞌán keta ní, ta kuaꞌán ní iin ka̱ xíán, dá chi̱ kóni̱ rey Herodes kaꞌání rá mií ní.