Search form

San Lucas 14:12

12Dá ni̱ kaa taꞌani na xíꞌín ta̱ fariseo, táꞌa̱n ra̱ ni̱ kana ñaá ñoó:

―Tá kuaꞌo̱n keeón iin víko̱, tá kiꞌón ña̱ kadéꞌin ña̱yuu o ña̱ꞌa kadíni na, o̱ sa̱ kánón amigo̱n, ni ñano̱n, ni táꞌón, ni na̱ kui̱ká ndéi yati xíꞌón. Chi̱ oon ni ví kana taꞌani na yo̱ꞌó, ta ki̱ꞌo taꞌani na ña̱ꞌa kasáꞌón, dá kía̱n sa̱ ni̱ na̱níꞌi̱ vóón ya̱ꞌávón sa̱ꞌá ña̱ ni̱ keeón xíꞌín ná.