Search form

San Lucas 14:15

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin ta̱a ni̱ kee iin víko̱ káꞌano

15Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo iin ta̱a ió nduú xíꞌín Jesús mesa ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Ndikáꞌán ndi kúu ví ña̱yuu, táꞌa̱n na̱ kasáꞌan noo̱ ió Ndios dándáki na.