Search form

San Lucas 14:34

Diꞌa kee yó tá ni̱ ndiꞌi ña̱ oꞌo̱va̱ ñii̱

34’Ña̱ va̱ꞌa kúú ñii̱, tído tá ni̱ ndiꞌi ña̱ oꞌo̱va̱a̱n, ¿ndi kee yó xíꞌán, dá nduꞌoꞌo̱va̱ tukuan?