Search form

San Lucas 14:5

5Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a ndéi nání ñaá ñoó:

―Tá ió iin káa ndó ná kankao burro ndo̱ o che̱e ndo̱ ini daꞌo̱, ¿á o̱ kóꞌo̱n kíi̱ taꞌon ndó taó ndo̱ rí, va̱ꞌará kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱ kíán?