Search form

San Lucas 15:4

4ta kaá na̱:

―Ndi ndáa ndoꞌó kómí iin ciento léko, tá ni̱ nda̱ñóꞌó iin rí, ¿á ko̱ dánkoo taꞌon ndó komi̱ díko saꞌo̱n komi̱ ríón nda̱ yukú i̱chí ñoó, ta koꞌo̱n ndo̱ nandukú ndó kirí ni̱ nda̱ñóꞌó nda̱ kandeé ndó naniꞌi̱ ndo̱ rí?